Skip to content Skip to footer

Şarap Yapım Süreci

Üzümleri pompa kullanmadan gravite (yerçekimi) metodu ile tanklara ve prese alıyoruz. Bu yöntem sayesinde üzümlere zarar vermeden onları işleyebiliyoruz. Kırmızı fermantasyonlarda sadece pijaj metodu kullanarak daha zarif bir extraction yakalıyoruz. Diğer yandan üzüm kabuklarını ve çekirdeklerini daha az hırpaladığımız için meyve potansiyeli önde, yuvarlak taninlere sahip şaraplar elde edebiliyoruz.

Zoza Caracal Chardonnay’de 300 ve 500 litrelik Fransız meşe fıçılar kullanıyoruz. Fıçı integrasyonunu arttırmak için bazı Cabernet Sauvignon parsellerimizin üzümlerini 500 litrelik “Vinif İntegral” fıçılarda fermente ediyoruz. Bunun ardından ürünleri yeniden 300 litrelik fıçılara alıyoruz.

Üretimin hiçbir aşamasında hayvansal yardımcı malzeme kullanmıyoruz. Kullandığımız ürünlerin tamamı vegan sertifikasına sahip.  

Şarapların yeterince olgunlaştığına, yaptığımız periyodik tadımlar sonrası karar veriyoruz. Mümkün olduğunca az müdahaleyi hedeflediğimizden kısıtlı filtrasyon tekniğini kullanıyoruz. Bu doğrultuda, şaraplarımız sadece kaba kağıt filtreden geçiriliyor ve direkt şişelemeye alınıyor.

Kalite üzerinde en etkili aşamalardan biri de şişeleme kısmı. Bu yüzden kullandığımız şişeleme makinesi son teknoloji ürünlerinden. Hem dolum hem mantarlama aşamasında inert gaz vererek şaraplarımızın maksimum seviyede korunmasını sağlıyoruz.
 

Go To Top